RM Tutor 5

RM Tutor 5

RM Tutor giúp giáo viên đi làm tăng năng suất của ICT dạy
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.0
Phiên bản mới nhất:
10.50.0015 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
RM Education
RM Tutor giúp giáo viên đi làm tăng năng suất của ICT dạy bởi vị trí trung tâm instructing học sinh trên máy tính. Duy trì học tập trung bởi giám sát ứng dụng mạng và cách sử dụng, theo ngôn ngữ thí nghiệm âm thanh hoạt động, mở hỗ trợ qua trợ giúp... và yêu cầu nói chuyện và tiết kiệm thời gian bằng cách tự động gửi và việc thu thập các tập tin hay nhanh polling lớp và hiển thị ngay lập tức kết quả.
RM Tutor 5 chạy nhờ NetSupport®, là cái mới nhất là phiên bản này cần thiết trong công cụ cho Community Connect 4 và Windows 7 tương thích.
Thông tin được cập nhật vào: